giao hàng trong 24 giờ
trả lời trong vòng 1 giờ
Theo dõi:

Sách Kỹ năng sống

10 Chuyên đề Kỹ năng sống dưới sân cờ (Cho HS cấp 1).

 • Mục đích:
  • Cung cấp cho giáo viên tổng phụ trách 10 chuyên đề kỹ năng sống quan trọng trong học đường như: ăn hóa ưng xử nơi học đường, rèn luyện thói quen chu toàn bổn phận, ….
  • Qua mỗi chủ đề, Giáo viên được cung cấp đầy đủ phương pháp, kỹ năng, cách thức tổ chức để GV tổ chức thành công một bài KNS sân cờ.
 • Đối tượng:  Giáo viên Tổng phụ trách
 • Số trang:    172 trang
 • Nhà xuất bản: Hồng Đức, năm 2016

45,000

Mua ngay

10 Chuyên đề kỹ năng sống dưới sân cờ (Cho hs cấp 2&3).

 • Mục đích:
  • Cung cấp cho giáo viên 10 chủ đề kỹ năng sống quan trọng trong sinh hoạt dưới sân cờ cho học sinh trung học như: giải quyết Mâu thuẫn; văn hóa ứng xử học đườnh, thói quen thành đạt, học tập thành công.
  • Qua mỗi bài, tác giả cung cấp cho giáo viên các phương pháp, cách thức tổ chức thành công một buổi sinh hoạt dưới sân cờ.
 • Đối tượng:  GV tổng phụ trách, Bí thư đoàn.
 • Số trang:    176 trang
 • Nhà xuất bản: Hồng Đức, năm 2016

45,000

Mua ngay

Bài học Kỹ năng sống cho học sinh Tiểu học – tập 5

 • Mục đích:
  • Cung cấp cho học sinh tiểu học các bài học rèn luyện thói quen tốt, đây là những hành trang quan trọng trong cuộc sống.
  • Các thói quen tốt này sẽ trở thành công cụ giúp các em từng bước gặt hái những thành công.
 • Đối tượng:  học sinh Tiểu học
 • Số trang:    104 trang
 • Nhà xuất bản: Hồng Đức 2019

30,000

Mua ngay

Bài học Kỹ năng sống cho học sinh Tiểu học – tập 1

 • Mục đích:
  • Cung cấp cho học sinh 10 bài học kỹ năng sống chủ đề về các kỹ năng sống cơ bản trong cuộc sống.
  • Rèn giũa trẻ những kỹ năng sống giá trị sống nền tảng, đặt nền móng cho sự rèn luyện nhân cách của trẻ.
 • Đối tượng:  học sinh Tiểu học
 • Số trang:    96 trang
 • Nhà xuất bản: Hồng Đức 2019

30,000

Mua ngay

Bài học Kỹ năng sống cho học sinh Tiểu học – tập 2

 • Mục đích:
  • Cung cấp cho học sinh tiểu học những bài kỹ năng sống rèn luyện các đức tính tốt.
  • Mỗi đức tính tốt sẽ trở thành những hành trang quý báu định hướng các em trong suốt cuộc đời, giúp các em đủ sức chống chọi với mọi cám dỗ.
 • Đối tượng:  học sinh Tiểu học
 • Số trang:    100 trang
 • Nhà xuất bản: Hồng Đức 2019

30,000

Mua ngay

Bài học Kỹ năng sống cho học sinh Tiểu học – tập 3

 • Mục đích:
  • Cung cấp cho học sinh tiểu học các bài học về giá trị sống nền tảng, quan trọng.
  • Xây dựng nơi các em các chuẩn mực sống, giúp các em nhận biết điều đúng, điều sai.
  • Giúp các em biết hành động cách đúng đắn theo lương tâm, nhờ đó các em biết hướng đến các giá trị chân thiện mỹ.
 • Đối tượng:  học sinh Tiểu học
 • Số trang:    96 trang
 • Nhà xuất bản: Hồng Đức 2019

30,000

Mua ngay

Bài học Kỹ năng sống cho học sinh Tiểu học – tập 4

 • Mục đích:
  • Trang bị cho học sinh tiểu học những bài học về ứng xử trong cuộc sống.
  • Rèn luyện các em về những giao tế thường nhật, giúp các em giao tiếp tự tin
  • Giúp các em thiết lập mối quan hệ xã hội, có được sự ủng hộ từ mọi người, dễ dàng thành công trong xã hội.
 • Đối tượng:  học sinh Tiểu học
 • Số trang:    96 trang
 • Nhà xuất bản: Hồng Đức 2019

30,000

Mua ngay

Bài học Kỹ năng sống cho học sinh Trung học – tập 3

 • Mục đích:
  • Cung cấp cho các em những bài học kỹ năng sống trong việc mở rộng quan hệ xã hội, giúp các em hội nhập và tự tin hơn trong cuộc sống.
  • Trang bị cho các em kiến thức, kỹ năng, giúp các em là chủ lấy bản thân, biết cách khẳng định mình trong cuộc sống
 • Đối tượng:  học sinh Trung học
 • Số trang:    96 trang
 • Nhà xuất bản: Hồng Đức

35,000

Mua ngay

Bài học Kỹ năng sống cho học sinh Trung học – tập 1

 • Mục đích:
  • Cung cấp cho học sinh Trung học những bài kỹ năng sống thiết yếu, đây là những kỹ năng hiện diện trong tất cả các lãnh vực trong đời sống của các em.
  • Giúp các em biết khám phá về bản thân, tự tin và phát huy tối đa tiềm năng của bản thân.
 • Đối tượng:  học sinh Trung học
 • Số trang:    96 trang
 • Nhà xuất bản: Hồng Đức

35,000

Mua ngay