giao hàng trong 24 giờ
trả lời trong vòng 1 giờ
Theo dõi:

Bài học Kỹ năng sống cho học sinh Trung học – tập 1

35,000

Chỉ còn

35,000

Mua ngay

Nội dung

 • Mục đích:
  • Cung cấp cho học sinh Trung học những bài kỹ năng sống thiết yếu, đây là những kỹ năng hiện diện trong tất cả các lãnh vực trong đời sống của các em.
  • Giúp các em biết khám phá về bản thân, tự tin và phát huy tối đa tiềm năng của bản thân.
 • Đối tượng:  học sinh Trung học
 • Số trang:    96 trang
 • Nhà xuất bản: Hồng Đức
 • Nội dung: 10 chủ đề gồm:
  • Kỹ năng nhận thức bản thân.
  • Kỹ năng giao tiếp.
  • Kỹ năng lắng nghe.
  • Kỹ năng thấu cảm.
  • Kỹ năng xác định mục tiêu.
  • Kỹ năng giải quyết vấn đề.
  • Kỹ năng ra quyết định.
  • Kỹ năng ứng phó với cảm xúc.
  • Kỹ năng ứng phó với bắt nạt.
  • Kỹ năng thoát hiểm khi gặp hoả hoạn.