giao hàng trong 24 giờ
trả lời trong vòng 1 giờ
Theo dõi:

Giáo trình tập huấn

Giáo trình: Đổi mới tiết sinh hoạt chủ nhiệm với KNS

 • Mục đích: (SP Trưng bày, không bán)
  • Cung cấp cho học viên kỹ năng, phương pháp tổ chức thành công tiết sinh hoạt chủ nhiệm với KNS.
  • Giúp giáo viên đổi mới nội dung và hình thức, nâng cao hiệu quả tiết sinh hoạt chủ nhiệm.
  • Giáo viên xây dựng mối tương quan tốt với học sinh, giáo dục uốn nắn hs trở nên ngoan hơn.
 • Đối tượng: giáo viên KNS
 • Số trang: 150 trang
 • Biên soạn: TS Bùi Văn Trực

0

Mua ngay

Giáo trình: Kỹ năng kể chuyện Kỹ năng sống

 • Mục đích: (SP Trưng bày, không bán)
  • Giúp học viên hiểu được ý nghĩa, giá trị của chuyện kể KNS trong việc giáo dục học sinh.
  • Trang bị cho giáo viên kỹ năng kể chuyện, cách sử dụng ngôn ngữ thu hút, hấp dẫn học sinh.
  • Giúp hoc viên biết cách dẫn dắt học sinh đi đến giá trị bài học KNS xuyên qua câu chuyện kỹ năng sống.
 • Đối tượng: giáo viên KNS
 • Số trang: 120 trang
 • Biên soạn: TS Bùi Văn Trực

0

Mua ngay

Giáo trình: Kỹ năng tổ chức trò chơi Kỹ năng sống

 • Mục đích: (SP Trưng bày, không bán)
  • Trang bị cho giáo viên kiến thức, kỹ năng tổ chức thành công một trò chơi kỹ năng sống.
  • Giúp giáo viên biết cách thiết kế, chọn lựa, chuẩn bị một trò chơi kỹ năng sống theo chủ đề, theo đối tượng.
  • Giúp giáo viên biết cách dẫn dắt các em đi sâu vào bài học giáo dục thông qua trò chơi KNS.
 • Đối tượng: giáo viên KNS
 • Số trang: 90 trang
 • Biên soạn: TS Bùi Văn Trực

0

Mua ngay

Giáo trình: Phương pháp giảng dạy kỹ năng sống

 • Mục đích: (SP Trưng bày, không bán)
  • Cung cấp cho học viên kiến thức về KNS; hiểu được vai trò của GV trong việc giáo dục KNS.
  • Cung cấp cho học viên phương pháp giảng dạy KNS, giúp họ tổ chức thành công bài học.
  • Trang bị cho học viên công cụ, giúp họ tự thiết kế các chuyên đề KNS; xây dựng chương trình KNS theo nhu cầu.
 • Đối tượng: giáo viên KNS
 • Số trang: 120 trang
 • Tác giả: TS Bùi Văn Trực

0

Mua ngay

Giáo trình: Phương pháp giáo dục KNS cho trẻ mầm non

 • Mục đích: (SP Trưng bày, không bán)
  • Giúp giáo viên các bước tổ chức thành công 1 bài học kỹ năng sống của trẻ mầm non.
  • Cung cấp cho học viên kiến thức về tâm lý của trẻ, giúp học viên nắm bắt nhu cầu, khả năng của trẻ để giáo dục hiệu quả.
  • Trang bị cho học viên phương pháp giáo dục kỹ năng sống, giúp tổ chức tiết học hiệu quả.
 • Đối tượng: giáo viên KNS
 • Số trang: 150 trang
 • Biên soạn: TS Bùi Văn Trực

0

Mua ngay

Giáo trình: PP giảng dạy KNS trong tiết sinh hoạt sân cờ

 • Mục đích: (SP Trưng bày, không bán)
  • Cung cấp cho học viên kỹ năng, phương pháp tổ chức thành công tiết sinh hoạt sân cờ.
  • Giúp đổi mới bầu khí của tiết sinh hoạt sân cờ, dẫn các em vào tuần học mới vui tươi, tích cực.
  • Giúp xây dựng văn hóa, kỷ cương trong nhà trường; giáo dục học sinh những bài học kỹ năng sống cần thiết.
 • Đối tượng: giáo viên KNS
 • Số trang: 150 trang
 • Biên soạn: TS Bùi Văn Trực

0

Mua ngay

Giáo trình: Quản lý hoạt động kỹ năng sống trong trường học

 • Mục đích: (SP Trưng bày, không bán)
  • Trang bị cho học viên kiến thức tổ chức & quản lý các hoạt động kỹ năng sống trong trường học.
  • Giúp học viên xây dựng và chon lựa cho mình mô hình hoạt động kỹ năng sống hiệu quả.
  • Giúp học viên biết tự xây dựng kế hoạch, chương trình; quản lý hoạt động kỹ năng sông hiệu quả cho đơn vị mình.
 • Đối tượng: giáo viên KNS
 • Số trang: 100 trang
 • Biên soạn: TS Bùi Văn Trực

0

Mua ngay

Giáo trình: Tổ chức Câu lạc bộ Kỹ năng sống trong trường học

 • Mục đích: (SP Trưng bày, không bán)
  • Trang bị  cho học viên kiến thức, kỹ năng tổ chức một câu lạc bộ kỹ năng sống trong học đường.
  • Giúp học viên biết cách xây dựng, tổ chức, thúc đẩy các hoạt động trong câu lạc bộ kỹ năng sống.
  • Cung cấp một số mô hình hoạt động câu lạc bộ giúp học viên chọn lựa mô hình phù hợp cho mình.
 • Đối tượng: giáo viên KNS
 • Số trang: 90 trang
 • Biên soạn: TS Bùi Văn Trực

0

Mua ngay

Giáo trình: Tổ chức hoạt động kỹ năng sống ngoài trời

 • Mục đích: (SP Trưng bày, không bán)
  • Giúp giáo viên nắm vững cách thức tổ chức một chương trình giáo dục kỹ năng sống ngoài trời.
  • Giúp giáo viên xác định mục đích, yêu cầu và chọn lựa chương trình phù hợp cho từng đối tượng.
  • Hướng dẫn học viên các biện pháp dẫn dắt các em đi vào ý nghĩa & giá trị của của bài học kỹ năng sống.
 • Đối tượng: giáo viên KNS
 • Số trang: 120 trang
 • Biên soạn: TS Bùi Văn Trực

0

Mua ngay