giao hàng trong 24 giờ
trả lời trong vòng 1 giờ
Theo dõi:

Sách Kỹ năng sống

Quản lý hoạt động Kỹ năng sống trong trường học

 • Mục đích:
  • Cung cấp Ban giám hiệu, cán bộ quản lý hoạt động kỹ năng sống cách thức tổ chức, quản lý hoạt động kỹ năng sống hiệu quả.
  • Trang bị cho ban giám hiệu các biện pháp tổ chức các mô hình hoạt động kỹ năng sống trong trường học.
  • Xây dựng, hoạch định các chương trình kỹ năng sông trong trường học giúp hoạt động kỹ năng sống đạt mục đích đề ra.
 • Đối tượng:  Ban giám hiệu, Cán bộ quản lý Kỹ năng sống.
 • Số trang:     216 trang
 • Nhà xuất bản: Hồng Đức.

55,000

Mua ngay

Tập bài giảng Kĩ năng sống cho Trung hoc – tập 5

 • Mục đích:
  • Cung cấp cho giáo viên, chuyên viên KNS các chủ đề kĩ năng sống về kỹ năng thiết lập, xây dựng tình bạn tươi đẹp.
  • Giúp giáo viên trang bị cho các em kiến thức về tâm, sinh lý, giới tính của các em, giúp các em tư tin và phát triển mối quan hệ với các bạn khác giới.
  • Giúp giáo viên thực hiện nhiệm vụ giáo dục các em các kỹ năng ứng xử đẹp.
 • Đối tượng:  Giáo viên, Chuyên viên KNS.
 • Số trang:    168 trang
 • Nhà xuất bản: Hồng Đức
 • Nội dung: 10 chủ đề gồm:

100,000

Mua ngay

Tập bài giảng Kĩ năng sống cho Trung hoc – tập 6

 • Mục đích: Cung cấp cho giáo viên, chuyên viên Kĩ năng sống nhằm giáo dục các em.
  • Các kĩ năng sống làm hành trang vào đời: nghề nghiệp, tiền bạc.
  • Trang bị cho các em thái độ sống tích cực, trách nhiệm với gia đình, với xã hội.
  • Trang bị cho các em công cụ quan trọng để thành công trong cuộc sống.
 • Đối tượng:  Giáo viên, Chuyên viên KNS.
 • Số trang:    158 trang
 • Nhà xuất bản: Hồng Đức

100,000

Mua ngay

Tập bài giảng Kĩ năng sống cho Trung hoc – tập 7

 • Mục đích: Cung cấp cho giáo viên, chuyên viên Kĩ năng sống các chủ đề giáo dục các em.
  • Các kĩ năng hành trang nghề nghiệp.
  • Các kĩ năng trở thành những nhà quản lý, lãnh đạo tương lai.
  • Thái độ chủ động, tích cực, sẵn sàng đương đầu với những thách thức cuộc sống.
 • Đối tượng:  Giáo viên, Chuyên viên KNS.
 • Số trang:    170 trang
 • Nhà xuất bản: Hồng Đức
 • Nội dung: 10 chủ đề gồm:

100,000

Mua ngay

Tập bài giảng Kỹ năng sống cho Tiểu học – tập 2

 • Mục đích:
  • Cung cấp cho giáo viên, chuyên viên KNS các chủ đề về rèn luyện tính tốt cho trẻ.
  • Mỗi đức tính được ví như những viên tài sản quý giá theo các em suốt cuộc đời
  • Các em được học tập rèn giũa tính tốt để nhờ đó có thể chọn lựa cách thế sống tốt là người tốt, lương thiện trong xã hội
 • Đối tượng:  Giáo viên, Chuyên viên KNS.
 • Số trang:    145 trang
 • Nhà xuất bản: Hồng Đức

40,000

Mua ngay

Tập Bài Giảng kỹ năng sống dành cho Thanh Thiếu niên – tập 1

 • Mục đích:
  • Cung cấp cho giáo viên, chuyên viên KNS 10 bài giảng kỹ năng sống quan trọng của lứa tuổi Trung học về bản thân, về giao tiếp xã hội, về cách thức giải quyết vấn đề khi bản thân gặp phải
  • qua mỗi chủ đề, cung cấp cho giáo viên Kỹ năng, Phương pháp Tổ chức bài học, cách xây dựng bầu khí, cách tổ chức thành công tiết học
 • Đối tượng:  GV, chuyên viên KNS
 • Số trang:    144 trang
 • Nhà xuất bản: Hồng Đức, năm 2016

30,000

Mua ngay

Tập bài giảng kỹ năng sống dành cho Tiểu học – Tập 1

 • Mục đích:
  • Cung cấp cho giáo viên, chuyên viên KNS các bài giảng kỹ năng sống, giáo dục học sinh tiều học những vấn đề: lễ giáo, kỹ năng sống cơ bản trong gia đình: lễ giáo, yêu thương, sự thấu cảm, sự sẽ chia,…
  • Mỗi bài kỹ năng sống này sẽ là nền tảng giúp học sinh hình thành nên nhân cách tốt, cách hành xử chuẩn mực trong cuộc sống.
 • Đối tượng:  Giáo viên, chuyên viên KNS.
 • Số trang:     140 trang
 • Nhà xuất bản: Hồng Đức, năm 2016

40,000

Mua ngay

Tập Bài giảng kỹ năng sống dành cho Tiểu học – tập 3

 • Mục đích:
  • Cung cấp cho giáo viên 10 bài giá trị sống dành cho lứa tuổi tiểu học.
  • Mỗi bài học về giá trị sống là những chuẩn mực để các em soi rọi và hành động mỗi khi gặp những vấn đề thách thức
  • Cung cấp cho giáo viên các phương pháp giảng dạy cho lứa tuổi học sinh tiểu học, giúp giáo viên dễ dàng hướng dẫn các em hơn.
 • Đối tượng:  Giáo viên, chuyên viên KNS.
 • Số trang:    140 trang
 • Nhà xuất bản: Hồng Đức

40,000

Mua ngay

Tập Bài Giảng kỹ năng sống dành cho Tiểu học – tập 4

 • Mục đích:
  • Cung cấp cho giáo viên, chuyên viên KNS 10 bài kỹ năng thường thức và các lễ tiết cơ bản cho lứa tuổi tiểu học.
  • Hướng dẫn giáo viên biết cách giúp các em học sinh vận dụng những kỹ năng thường thức, cũng như lễ tiết cơ bản vào cuộc sống.
 • Đối tượng:  Giáo viên, chuyên viên KNS.
 • Số trang:    144 trang
 • Nhà xuất bản: Hồng Đức

40,000

Mua ngay