giao hàng trong 24 giờ
trả lời trong vòng 1 giờ
Theo dõi:

Sách Kỹ năng sống

Giáo án điện tử: Bài giảng kỹ năng sống dành cho Tiểu học – Tập 1

 • Mục đích:
  • Cung cấp cho giáo viên, hướng dẫn viên các bài giảng kỹ năng sống cơ bản của học sinh tiểu học.
  • Giúp giáo viên cách vận dụng các phương pháp dạy kỹ năng sống cách hiệu quả.
 • Đối tượng:  GV, chuyên viên KNS.
 • Số trang:   …
 • Nhà xuất bản: ….

100,000

Mua ngay

Giáo án điện tử: Bài giảng Kỹ năng sống dành cho Tiểu học – tập 2

 • Mục đích:
  • Cung cấp cho giáo viên, hướng dẫn viên các chủ đề kỹ năng sống về rèn luyện tính tốt cho trẻ.
  • Cung cấp cho giáo viên các phương pháp vận dụng những chủ đề trên cách hiệu quả.
 • Đối tượng:  GV. chuyên viên KNS
 • Số trang:    …….
 • Nhà xuất bản: ….

100,000

Mua ngay

Giáo án điện tử: Bài giảng kỹ năng sống dành cho Tiểu học – tập 3

 • Mục đích:
  • Cung cấp cho giáo viên 10 bài giá trị sống dành cho lứa tuổi tiểu học: Tôn trọng trách nhiệm,…
  • Cung cấp cho giáo viên các hoạt động, bài hát, trò chơi…, giúp giáo viên tổ chức thành công tiết học.
 • Đối tượng:  GV, chuyên viên KNS.
 • Số trang:    …..
 • Nhà xuất bản: …..

100,000

Mua ngay

Giáo án điện tử: Bài Giảng kỹ năng sống dành cho Tiểu học – tập 4

 • Mục đích:
  • Cung cấp cho giáo viên, hướng dẫn viên 10 bài kỹ năng thường thức và lễ tiết cơ bản cho lứa tuổi tiểu học.
  • Giáo viên dạy các em học sinh vận dụng những kỹ năng cũng như lễ tiết cơ bản vào cuộc sống
 • Đối tượng:  GV, chuyên viên KNS.
 • Số trang:    …..
 • Nhà xuất bản: …..

100,000

Mua ngay

Giáo án điện tử: Bài Giảng kỹ năng sống dành cho Trung học – Tập 1

 • Mục đích:
  • Cung cấp cho giáo viên, hướng dẫn viên 10 bài giảng kỹ năng sống quan trọng của thanh thiếu niên.
  • Hướng dẫn cho giáo viên Kỹ năng, Phương pháp Tổ chức bài học, cách xây dựng bầu khí qua từng chủ đề.
 • Đối tượng:  GV, Chuyên viên KNS.
 • Số trang:    …………………
 • Nhà xuất bản: ……………..

100,000

Mua ngay

Giáo án điện tử: Bài Giảng kỹ năng sống dành cho Trung học – tập 2

 • Mục đích:
  • Cung cấp cho giáo viên 10 bài kỹ năng sống quan trọng lứa tuổi trung học: tư duy tích cực, sáng tạo,…
  • Cung cấp sẵn các hoạt động cách vận dụng các hoạt động vào nội dung bài học kỹ năng sống.
 • Đối tượng:  GV, chuyên viên KNS.
 • Số trang:    ……
 • Nhà xuất bản: ……

100,000

Mua ngay

Giáo án điện tử: Bài Giảng kỹ năng sống dành cho Trung học – tập 3

 • Mục đích:
  • Cung cấp cho giáo viên 10 bài kỹ năng sống quan trọng: tạo dựng quan hệ, thích nghi môi trường,….
  • Qua mỗi chủ đề, giáo viên sẽ được trang bị những kỹ năng và cách đưa kỹ năng sống cho các em học sinh.
 • Đối tượng:  GV, chuyên viên KNS
 • Số trang:    …..
 • Nhà xuất bản: …..

100,000

Mua ngay

Giáo án điện tử: Bài Giảng kỹ năng sống dành cho Trung học – tập 4

 • Mục đích:
  • Trang bị cho giáo viên 10 bài giảng kỹ năng sống về chủ đề lãnh đạo nhóm, hoạt động nhóm, ….
  • Cung cấp cho GV các hoạt động, trò chơi … giúp Gv tổ chức sinh hoạt kỹ năng sống vui tươi, hiệu quả
 • Đối tượng:  GV, chuyên viên KNS.
 • Số trang:    ……
 • Nhà xuất bản: ……

100,000

Mua ngay

Giáo án điện tử: Tiết sinh hoạt chủ nhiệm với Kỹ năng sống -tập 1

 • Mục đích:
  • Cung cấp cho giáo viên chủ nhiệm kiến thức, kỹ năng tổ chức thành công một buổi sinh hoạt chủ nhiệm.
  • Cung cấp cho giáo viên các bài kỹ năng sống cũng như những chủ đề sát với hoạt động của trường lớp.
 • Đối tượng:  Giáo viên chủ nhiệm.
 • Số trang:    ………
 • Nhà xuất bản: …….

100,000

Mua ngay