giao hàng trong 24 giờ
trả lời trong vòng 1 giờ
Theo dõi:

Bài học Kỹ năng sống cho học sinh Tiểu học – tập 2

30,000

Chỉ còn

30,000

Mua ngay

Nội dung

 • Mục đích:
  • Cung cấp cho học sinh tiểu học những bài kỹ năng sống rèn luyện các đức tính tốt.
  • Mỗi đức tính tốt sẽ trở thành những hành trang quý báu định hướng các em trong suốt cuộc đời, giúp các em đủ sức chống chọi với mọi cám dỗ.
 • Đối tượng:  học sinh Tiểu học
 • Số trang:    100 trang
 • Nhà xuất bản: Hồng Đức 2019
 • Nội dung: 10 chủ đề gồm:
  • Rèn luyện tính sáng tạo.
  • Rèn luyện tính kỷ luật.
  • Em học sống lạc quan.
  • Em học cách tự chủ.
  • Em rèn luyện tính chuyên cần.
  • Em rèn luyện tính kiên trì;
  • Em rèn luyện tính cẩn thận.
  • Rèn luyện tính can đảm.
  • Em rèn luyện tính nhẫn nại.
  • Khắc phục tính rụt rè nhút nhát.