giao hàng trong 24 giờ
trả lời trong vòng 1 giờ
Theo dõi:

Sách Kỹ năng sống

Giáo án điện tử: Tiết sinh hoạt chủ nhiệm với Kỹ năng sống -tập 2

 • Mục đích:
  • Cung cấp cho giáo viên chủ nhiệm các chủ đề sinh hoạt chủ nhiệm theo từng khối cấp 2 & 3.
  • Qua mỗi chủ đề, giúp giáo viên cùng với các em biết cách tổ chức bầu khí lớp trở nên vui tươi hiệu quả.
 • Đối tượng:  GV chủ nhiệm
 • Số trang:    ……
 • Nhà xuất bản: ……..

55,000

Mua ngay

Giáo dục Kỹ năng sống cho trẻ mầm non – tập 1

 • Mục đích:
  • Cung cấp cho trường mầm non, giáo viên mầm non, những kiến thức quan trọng giáo dục kỹ năng sống mầm non: Tâm lý trẻ mầm non, cách tiếp cận giáo dục kỹ năng sống mầm non, Phương pháp giảng dạy kỹ năng sống mầm non, cách tổ chức thành công giáo dục kỹ năng sống mầm non.
  • Cung cấp 35 chủ đề kỹ năng sống cho trẻ khối Mầm, tương ứng 35 tuần lễ, giúp nhà trường tổ chức dạy trọn năm học cho trẻ.
  • Cung cấp rất đa dạng thể loại kỹ năng sống : Lễ giáo, giao tiếp ứng xử, thói quen tốt, quan hệ xã hội, … giúp trẻ ngoan ngoãn, thảo hiếu, ứng xử thông minh.
 • Đối tượng:  Trường mầm non- Giáo viên khối Mầm
 • Số trang:          231 trang
 • Nhà xuất bản:  Hồng Đức
 • Năm xuất bản: 2021
 • Nội dung:

165,000

Mua ngay

Giáo dục Kỹ năng sống cho trẻ mầm non – tập 2

 • Mục đích:
  • Cung cấp cho Trường mầm non, Giáo viên mầm non, kiến thức Giáo dục kỹ năng sống cho trẻ mầm non, Tâm lý trẻ mầm non, cách tổ chức hoạt động giáo dục Kỹ năng sống cho mầm non, các phương pháp giảng dạy Kỹ năng sống cho mầm non.
  • Cung cấp 35 chủ đề kỹ năng sống cho trẻ khối Chồi, tương ứng 35 tuần lễ của năm học giúp nhà trường tổ chức giáo dục kỹ năng sống cho trẻ trọn năm học.
  • Cung cấp đa dạng thể loại kỹ năng sống: Lễ giáo, giao tiếp ứng xử, thói quen tốt, quan hệ xã hội, … giúp trẻ biết ngoan ngoãn, hiếu thảo, biết ứng xử tốt với mọi người.
 • Đối tượng:  Trường mầm non, Giáo viên khối Chồi
 • Số trang:     235 trang
 • Nhà xuất bản: Hồng Đức
 • Năm xuất bản: 2021

165,000

Mua ngay

Giáo dục Kỹ năng sống cho trẻ mầm non – tập 3

 1. Mục đích:
  • Cung cấp cho trường mầm non, Giáo viên mầm non kiến thức quan trọng cho việc giáo dục kỹ năng sống cho trẻ mầm non: Tâm lý trẻ mầm non, các phương pháp giảng dạy kỹ năng sống cho mầm non, kỹ năng tổ chức thành công bài học kỹ năng sống cho trẻ mầm non.
  • Cung cấp 35 chủ đề kỹ năng sống cho trẻ mầm non khối Lá, tương ứng 35 tuần lễ trong năm học, giúp nhà trường tổ chức dạy kỹ năng sống cho trẻ trọn năm học
  • Cung cấp rất đang dạng chủ đề kỹ năng sống cho trẻ khối Lá: Lễ giáo, giao tiếp ứng xử, Thói quen tốt, Quan hệ xã hội, chăm sóc bản thân, phòng ngừa rủi ro… .
 2. Đối tượng: Trường mầm non – Giáo viên khối Lá
 3. Số trang:    236 trang
 4. Nhà xuất bản: Hồng Đức
 5. Năm xuất bản: 2021

165,000

Mua ngay

Giáo dục trẻ bằng phương pháp dự phòng – tập 1

 • Mục đích:
  • Cung cấp cho giáo viên, phụ huynh 20 chủ đề bàn về các biện pháp giáo dục dự phòng thông qua việc xây dựng mối quan hệ thân tình với trẻ.
  • Bằng giáo dục dự phòng, giáo viên và phụ huynh sẽ biết cách giúp con em mình ngăn ngừa, ứng phó hiệu quả với những vấn nạn xã hội.
 • Đối tượng:  Giáo viên, phụ huynh, quản lý học sinh.
 • Số trang:    212 trang
 • Nhà xuất bản: Hồng Đức, năm 2018

50,000

Mua ngay

Giáo dục trẻ bằng phương pháp dự phòng – tập 2

 • Mục đích:
  • Cung cấp cho giáo viên, phụ huynh 20 chủ đề; hướng dẫn phụ huynh và giáo viên cách em tập luyện thói quen tốt và giáo dục đức tính tốt cho các em.
  • Từ đó giúp các em tự biết chọn lựa cho mình những điều tốt, làm những việc tốt, biết cách giáo dục những đức tính và thói quen tốt trong cuộc sống.
 • Đối tượng:  Giáo viên, phụ huynh, quản lý học sinh.
 • Số trang:    216 trang
 • Nhà xuất bản: Hồng đức, năm 2018

50,000

Mua ngay

Giáo dục trẻ bằng phương pháp dự phòng – tập 3

 • Mục đích:
  • Cung cấp cho phụ huynh, giáo viên các biện pháp, giáo dục trẻ biết cách phòng ngừa, ứng phó với các tác động của tệ nạn, cám dỗ trong cuộc sống
  • Giúp giáo viên, phụ huynh biết chuẩn bị cho trẻ biết trước những hệ quả của những cám dỗ, giúp trẻ hình thành cách ứng phó với những tác động của cám dỗ và lôi kéo của tệ nạn xã hội
 • Đối tượng:  Giáo viên, phu huynh, quản lý học sinh.
 • Số trang:    244 trang
 • Nhà xuất bản: Hồng đức, năm 2018

50,000

Mua ngay

Phương pháp & Kĩ năng tổ chức hoạt động trải nghiệm

 • Mục đích: Cung cấp cho người đọc 
  • Kiến thức tổng quát về hoạt động trải nghiệm.
  • Các Phương pháp huấn luyện trải nghiệm.
  • Các Kĩ năng cần thiết tổ chức hoạt động trải nghiệm thành công.
  • Kĩ năng thiết kế một chương trình huấn luyện trải nghiệm.
  • Một số chương trình huấn luyện trải nghiệm mẫu.
   • Huấn luyện trải nghiệm trong lớp học.
   • Huấn luyện trải nghiệm ngoài trời.
 • Đối tượng: Trường học các cấp; Giáo viên dạy hoạt động trải nghiệm.
 • Số trang:    324 trang
 • Nhà xuất bản: ĐHSP

195,000

Mua ngay

Phương pháp Giảng dạy kỹ năng sống

 • Mục đích:
  • Cung cấp cho giáo viên, chuyên viên KNS các phương pháp tổ chức thành công một buổi giáo dục kỹ năng sống.
  • Giúp giáo viên biết cách tổ chức một buổi KNS, biết cách vận dụng các phương pháp một cách hiệu quả.
  • Trang bị cho giáo viên những kiến thức căn bản về tâm lý lứa tuổi vị thành niên giúp họ tiếp cận và giáo dục kỹ năng sống cho các em tốt hơn.
 • Đối tượng:  Giáo viên, chuyên viên, Quản lý giáo dục.
 • Số trang:     244 trang
 • Nhà xuất bản: Hồng Đức, năm 2019.

50,000

Mua ngay