giao hàng trong 24 giờ
trả lời trong vòng 1 giờ
Theo dõi:

Bài học Kỹ năng sống cho học sinh Tiểu học – tập 3

30,000

Chỉ còn

30,000

Mua ngay

Nội dung

 • Mục đích:
  • Cung cấp cho học sinh tiểu học các bài học về giá trị sống nền tảng, quan trọng.
  • Xây dựng nơi các em các chuẩn mực sống, giúp các em nhận biết điều đúng, điều sai
  • Giúp các em biết hành động cách đúng đắn theo lương tâm, nhờ đó các em biết hướng đến các giá trị chân thiện mỹ.
 • Đối tượng:  học sinh Tiểu học
 • Số trang:    96 trang
 • Nhà xuất bản: Hồng Đức 2019
 • Nội dung:10 chủ đề bao gồm:
  • Em học sống tôn trọng.
  • Em học sống trách nhiệm.
  • Em học sống hoà bình.
  • Em học sống khiêm tốn.
  • Em học sống khoan dung.
  • Em học sống giản dị.
  • Em học sống đoàn kết.
  • Em học sống hợp tác.
  • Em học sống tự do.
  • Em học sống hạnh phúc