giao hàng trong 24 giờ
trả lời trong vòng 1 giờ
Theo dõi:

Sách Kỹ năng sống

Tổ chức Câu lạc bộ Kỹ năng sống trong trường học

 • Mục đích:
  • Trang bị những kiến thức để xây dựng một câu lạc bộ trong học đường.
  • Hướng dẫn Kỹ năng tổ chức, xây dựng, cách vận hành các hoạt động câu lạc bộ kỹ năng sống.
  • Giới thiệu một số mô hình hoạt động câu lạc bộ.
 • Đối tượng:  Giáo viên, chuyên viên
 • Số trang:     148 trang
 • Nhà xuất bản: Hồng Đức.

50,000

Mua ngay

Tổ chức huấn luyện kĩ năng sống trải nghiệm ngoài trời

 • Mục đích: (Tài liệu chuyển giao huấn luyện) Cung cấp cho người đọc:
  • Kiến thức về hoạt động huấn luyện kĩ năng sống trải nghiệm.
  • Mô hình huấn luyện Kĩ năng sống trải nghiệm.
  • Kỳ trại huấn luyện kĩ năng sống trải nghiệm 7 ngày với 14 chủ đề giáo dục, giúp các trung tâm KNS, trường học, chuyên viên KNS có rất nhiều chọn lựa tổ chức huấn luyện.
  • Rất nhiều hình thức sinh hoạt bổ trợ, giúp cho việc huấn luyện kĩ năng sống trải nghiệm thêm đa dạng, sinh động, hiệu quả.
 • Đối tượng:  Chuyên viên KNS, Trung tâm KNS, trường học.
 • Số trang:    284 trang
 • Nhà xuất bản: Hồng Đức

1,000,000

Mua ngay

Tổ chức huấn luyện Kĩ năng sống- Trải nghiệm Ngoài trời

 • Mục đích:
  • Cung cấp cho người đọc các hình thức tổ chức hoạt động trải nghiệm ngoài trời.
  • Cung cấp chương trình huấn luyện trải nghiệm chuyên nghiệp 07 ngày cho các nhà tổ chức huấn luyện kỹ năng sống trải nghiệm ngoài trời.
  • Cung cấp đa dạng các hình thức sinh hoạt: trò chơi, bài hát sinh hoạt, băng reo, điệu múa… giúp tổ chức sinh động các hoạt động trải nghiệm.
 • Đối tượng: Nhà tổ chức dã ngoại, Trung tâm kĩ năng sống
 • Số trang:   290 trang
 • Nhà xuất bản:  Hồng Đức, năm 2022

550,000

Mua ngay

Trò chơi giáo dục kỹ năng sống – tập 1

 • Mục đích:
  • Cung cấp cho giáo viên 10 nhóm trò chơi kỹ năng sống cần thiết cho mỗi người : thiết lập quan hệ, giao tiếp, trình bày, giải quyết vấn đề, lắng nghe,….
  • Các trò chơi này được biên soạn để giúp các em thực hành, rèn giũa và vận dụng vào cuộc sống.
  • Qua mỗi trò chơi, giáo viên được cung cấp các hướng dẫn giáo dục kỹ năng sống cho các em, giúp các em vừa chơi vui vẻ, vừa được trang bị kỹ năng sống.
 • Đối tượng:  Giáo viên, chuyên viên KNS.
 • Số trang:    144 trang
 • Nhà xuất bản: Hồng Đức, năm 2015

50,000

Mua ngay

Trò chơi giáo dục kỹ năng sống – tập 2

 • Mục đích:
  • Cung cấp cho giáo viên 10 nhóm trò chơi kỹ năng sống trong học tập, hoạt động trong cuộc sống.
  • Giáo viên có thể sử dụng chúng như là phương tiện rè luyện các em theo các chủ đề KNS
  • qua mỗi trò chơi, tác giả giúp GV cách rút ra các bài học kỹ năng sống, bài học giáo dục qua mỗi trò chơi.
 • Đối tượng:  GV, chuyên viên KNS.
 • Số trang:    144 trang
 • Nhà xuất bản: Hồng Đức, năm 2016

45,000

Mua ngay

Tuyển tập các câu chuyện Giáo dục nhân cách

 • Mục đích:
  • Cung cấp cho giáo viên, học sinh các câu chuyện giáo dục nhân cách, qua đó, giáo viên có thể dùng để giáo dục uốn nắn các em với nhiều chủ đề khác nhau.
  • Mỗi câu chuyện sẽ là một bài học giáo dục các em học sinh những vấn đề về đạo đức, nhân cách, giúp các em trở thành những trẻ ngoan và hiếu thào trong gia đình, ngoài xã hội.
 • Đối tượng:  Học sinh các cấp, giáo viên.
 • Số trang:    128 trang
 • Nhà xuất bản: Hồng Đức, năm 2018

30,000

Mua ngay