giao hàng trong 24 giờ
trả lời trong vòng 1 giờ
Theo dõi:

Sách giáo dục

Bộ sách: 100 KỸ NĂNG SỐNG DẠY BÉ TRONG GIA ĐÌNH

 • Mục đích:
  • Cung cấp cho phụ huynh/ nhà giáo dục 100 kỹ năng sống thông dụng, giáo dục bé trong gia đình.
  • Trang bị cho Phụ huynh/Nhà giáo dục các hình thức tiếp cận giáo dục trải nghiệm, vui tươi, sống động, giúp trẻ nắm bắt nhanh những kỹ năng.
  • Giúp phụ huynh/ nhà giáo dục quan sát & nhận biết sự thăng tiến của con cái/ hoc sinh của họ trong quá trình giáo dục.
 • Đối tượng: Phụ huynh, nhà giáo dục, thầy cô giáo
 • Số trang:    310 trang
 • Nhà xuất bản: Tài liệu theo chương trình tập huấn
 • Năm xuất bản: 2022
 • Nội dung: (Tài liệu bán theo khoá tập huấn)

1

Mua ngay

Giáo dục trẻ bằng phương pháp dự phòng – tập 1

 • Mục đích:
  • Cung cấp cho giáo viên, phụ huynh 20 chủ đề bàn về các biện pháp giáo dục dự phòng thông qua việc xây dựng mối quan hệ thân tình với trẻ.
  • Bằng giáo dục dự phòng, giáo viên và phụ huynh sẽ biết cách giúp con em mình ngăn ngừa, ứng phó hiệu quả với những vấn nạn xã hội.
 • Đối tượng:  Giáo viên, phụ huynh, quản lý học sinh.
 • Số trang:    212 trang
 • Nhà xuất bản: Hồng Đức, năm 2018

50,000

Mua ngay

Giáo dục trẻ bằng phương pháp dự phòng – tập 2

 • Mục đích:
  • Cung cấp cho giáo viên, phụ huynh 20 chủ đề; hướng dẫn phụ huynh và giáo viên cách em tập luyện thói quen tốt và giáo dục đức tính tốt cho các em.
  • Từ đó giúp các em tự biết chọn lựa cho mình những điều tốt, làm những việc tốt, biết cách giáo dục những đức tính và thói quen tốt trong cuộc sống.
 • Đối tượng:  Giáo viên, phụ huynh, quản lý học sinh.
 • Số trang:    216 trang
 • Nhà xuất bản: Hồng đức, năm 2018

50,000

Mua ngay

Giáo dục trẻ bằng phương pháp dự phòng – tập 3

 • Mục đích:
  • Cung cấp cho phụ huynh, giáo viên các biện pháp, giáo dục trẻ biết cách phòng ngừa, ứng phó với các tác động của tệ nạn, cám dỗ trong cuộc sống
  • Giúp giáo viên, phụ huynh biết chuẩn bị cho trẻ biết trước những hệ quả của những cám dỗ, giúp trẻ hình thành cách ứng phó với những tác động của cám dỗ và lôi kéo của tệ nạn xã hội
 • Đối tượng:  Giáo viên, phu huynh, quản lý học sinh.
 • Số trang:    244 trang
 • Nhà xuất bản: Hồng đức, năm 2018

50,000

Mua ngay

Tổ chức huấn luyện Kĩ năng sống- Trải nghiệm Ngoài trời

 • Mục đích:
  • Cung cấp cho người đọc các hình thức tổ chức hoạt động trải nghiệm ngoài trời.
  • Cung cấp chương trình huấn luyện trải nghiệm chuyên nghiệp 07 ngày cho các nhà tổ chức huấn luyện kỹ năng sống trải nghiệm ngoài trời.
  • Cung cấp đa dạng các hình thức sinh hoạt: trò chơi, bài hát sinh hoạt, băng reo, điệu múa… giúp tổ chức sinh động các hoạt động trải nghiệm.
 • Đối tượng: Nhà tổ chức dã ngoại, Trung tâm kĩ năng sống
 • Số trang:   290 trang
 • Nhà xuất bản:  Hồng Đức, năm 2022

550,000

Mua ngay