giao hàng trong 24 giờ
trả lời trong vòng 1 giờ
Theo dõi:

Giáo án kĩ năng sống

Giáo án Kĩ năng sống (Bản in) Lớp 1

 1. Mục đích:
  • Cung cấp Bộ Giáo án Kĩ năng sống (bản in) dưới dạng bảng Powerpoint với 10 chủ đề Kĩ năng sống của lớp 1.
  • Cung cấp các chủ đề phù hợp với nhu cầu tâm lý lứa tuổi của hoc sinh lớp 1.
  • Giáo án cung cấp chi tiết từng bước, từng hoạt động giúp giáo viên dễ dàng tổ chức thực hiện   
 2. Đối tượng : Trường Tiểu học, GV lớp 1
 3. Số trang in:   232 trang/ 464 Slide
 4. Tác giả: TS Bùi Văn Trực
 5. Năm xuất bản: 2022
 6. Nội dung:

200,000

Mua ngay

Giáo án Kĩ năng sống (Bản in) Lớp 10

 1. Mục đích:
  • Cung cấp Bộ Giáo án kĩ năng sống (bản in) dạng bảng Powerpoint với 10 chủ đề kĩ năng sống của lớp 10.
  • Cung cấp các chủ đề phù hợp với tâm lý lứa tuổi hoc sinh lớp 10.
  • Giáo án chi tiết đến từng bước, từng hoạt động giúp GV dễ dạy, hoc sinh dễ tiếp nhận.
 2. Đối tượng : Trường THPT, GV lớp 10
 3. Số trang in:   234 trang/ 468 Slide
 4. Tác giả: TS Bùi Văn Trực
 5. Năm xuất bản: 2022
 6. Nội dung:

200,000

Mua ngay

Giáo án Kĩ năng sống (Bản in) Lớp 11

 1. Mục đích:
  • Cung cấp Bộ Giáo án kĩ năng sống (bản in) dạng bảng Powerpoint với 10 chủ đề kĩ năng sống của lớp 11.
  • Cung cấp đa dạng các hoạt động giáo dục, giúp giáo viên tổ chức bài giảng sinh động .   
  • Giáo án chi tiết đến từng bước, từng hoạt động giúp GV dễ dạy, hoc sinh dễ tiếp nhận.
 2. Đối tượng : Trường THPT, GV lớp 11
 3. Số trang in:   234 trang/ 468 Slide
 4. Tác giả: TS Bùi Văn Trực
 5. Năm xuất bản: 2022
 6. Nội dung:

200,000

Mua ngay

Giáo án Kĩ năng sống (Bản in) Lớp 12

 1. Mục đích:
  • Cung cấp Bộ Giáo án kĩ năng sống (bản in) dạng bảng Powerpoint với 10 chủ đề kĩ năng sống của lớp 12.
  • Các chủ đề phù hợp với nhu cầu của lứa tuổi hoc sinh lớp 12.
  • Giáo án chi tiết đến từng bước, từng hoạt động giúp GV dễ dạy, hoc sinh dễ tiếp nhận.
 2. Đối tượng : Trường THPT, GV lớp 12
 3. Số trang in:   232 trang/ 464 Slide
 4. Tác giả: TS Bùi Văn Trực
 5. Năm xuất bản: 2022
 6. Nội dung:

200,000

Mua ngay

Giáo án Kĩ năng sống (Bản in) Lớp 2

 1. Mục đích:
  • Cung cấp Bộ Giáo án Kĩ năng sống (bản in) dưới dạng bảng Powerpoint với 10 chủ đề Kĩ năng sống của lớp 2.
  • Giáo án cung cấp chi tiết từng bước, từng hoạt động giúp giáo viên dễ dàng tổ chức thực hiện
  • Cung cấp rất đa dạng phương pháp giúp giáo viên tổ chức giảng dạy sinh động, hiệu quả.
 2. Đối tượng : Trường Tiểu học, GV lớp 2
 3. Số trang in:   228 trang/ 456 Slide
 4. Tác giả: TS Bùi Văn Trực
 5. Năm xuất bản: 2022
 6. Nội dung:

200,000

Mua ngay

Giáo án Kĩ năng sống (Bản in) Lớp 3

 1. Mục đích:
  • Cung cấp Bộ Giáo án Kĩ năng sống (bản in) dưới dạng bảng Powerpoint với 10 chủ đề Kĩ năng sống của lớp 3.
  • Cung cấp các chủ đề kĩ năng sống phù hợp với nhu cầu tâm lý lứa tuổi của hoc sinh lớp 3.
  • Cung cấp rất đa dạng phương pháp giúp giáo viên tổ chức giảng dạy sinh động, hiệu quả.
 2. Đối tượng : Trường Tiểu học, GV lớp 3
 3. Số trang in:   198 trang/ 396 Slide
 4. Tác giả: TS Bùi Văn Trực
 5. Năm xuất bản: 2022
 6. Nội dung:

200,000

Mua ngay

Giáo án Kĩ năng sống (Bản in) Lớp 4

 1. Mục đích:
  • Cung cấp Bộ Giáo án Kĩ năng sống (bản in) dưới dạng bảng Powerpoint với 10 chủ đề Kĩ năng sống của lớp 4
  • Giáo án cung cấp nhiều hoạt động phong phú giúp giáo viên tổ chức thành công bài giảng.
  • Cung cấp đa dạng các phương pháp kĩ năng sống giúp GV dạy sinh động hiệu quả.
 2. Đối tượng : Trường Tiểu học, GV lớp 4
 3. Số trang in:   181 trang/ 362 Slide
 4. Tác giả: TS Bùi Văn Trực
 5. Năm xuất bản: 2022
 6. Nội dung:

200,000

Mua ngay

Giáo án Kĩ năng sống (Bản in) Lớp 5

 1. Mục đích:
  • Cung cấp Bộ Giáo án Kĩ năng sống (bản in) dưới dạng bảng Powerpoint với 10 chủ đề Kĩ năng sống của lớp 5
  • Giáo án cung cấp đa dạng các hoạt động giáo dục, giúp giáo viên tổ chức bài giảng sinh động .
  • Giáo án chi tiết đến từng bước, từng hoạt động giúp GV dễ dạy, hoc sinh dễ tiếp nhận.
 2. Đối tượng : Trường Tiểu học, GV lớp 5
 3. Số trang in:   185 trang/ 370 Slide
 4. Tác giả: TS Bùi Văn Trực
 5. Năm xuất bản: 2022
 6. Nội dung:

200,000

Mua ngay

Giáo án Kĩ năng sống (Bản in) Lớp 6

 1. Mục đích:
  • Cung cấp Bộ Giáo án Kĩ năng sống (bản in) dưới dạng bảng Powerpoint với 10 chủ đề Kĩ năng sống của lớp 6
  • Cung cấp các chủ đề phù hợp với lứa tuổi của hoc sinh lớp 6.
  • Giáo án cung cấp đa dạng các hoạt động giáo dục, giúp giáo viên tổ chức bài giảng sinh động .
 2. Đối tượng : Trường TrHCS, GV lớp 6
 3. Số trang in:   220 trang/ 440 Slide
 4. Tác giả: TS Bùi Văn Trực
 5. Năm xuất bản: 2022
 6. Nội dung:

200,000

Mua ngay