giao hàng trong 24 giờ
trả lời trong vòng 1 giờ
Theo dõi:

Tổ chức huấn luyện kĩ năng sống trải nghiệm ngoài trời

1,000,000

Nhập mã

TIKIMUAHOAIEOHET

Chỉ còn

1,000,000

Mua ngay

Nội dung

 • Mục đích: (Tài liệu chuyển giao huấn luyện) Cung cấp cho người đọc: 
  • Kiến thức về hoạt động huấn luyện kĩ năng sống trải nghiệm.
  • Mô hình huấn luyện Kĩ năng sống trải nghiệm.
  • Kỳ trại huấn luyện kĩ năng sống trải nghiệm 7 ngày với 14 chủ đề giáo dục, giúp các trung tâm KNS, trường học, chuyên viên KNS có rất nhiều chọn lựa tổ chức huấn luyện.
  • Rất nhiều hình thức sinh hoạt bổ trợ, giúp cho việc huấn luyện kĩ năng sống trải nghiệm thêm đa dạng, sinh động, hiệu quả.
 • Đối tượng:  Chuyên viên KNS, Trung tâm KNS, trường học.
 • Số trang:    284 trang
 • Nhà xuất bản: Hồng Đức
 • Nội dung:
 • Phần 1: Những vấn đề chung về huấn luyện trải nghiệm, về hoạt động trại huấn luyện Kĩ năng sống trải nghiệm.
  • Chương 1: Những vấn đề chung về hoạt động kĩ năng sống trải nghiệm.
  • Chương 2: Tổ chức kỳ huấn luyện kĩ năng sống trải nghiệm ngoài trời 07 ngày.
  • Chương 3: Một số chương trình khung huấn luyện kĩ năng sống trải nghiệm ngoài trời 1 ngày.
 • Phần 2: Những hình thức sinh hoạt tập thể bổ trợ cho hoạt động huấn luyện kĩ năng sống trải nghiệm ngoài trời.
  • Chương 4: Những bài hát sinh hoạt tập thể
  • Chương 5: Băng reo sinh hoạt tập thể
  • Chương 6: Trò chơi sinh hoạt tập thể
  • Chương 7: Bài hát có vũ điệu