giao hàng trong 24 giờ
trả lời trong vòng 1 giờ
Theo dõi:

Tập bài giảng Kĩ năng sống cho Trung hoc – tập 7

130,000

Nhập mã

TIKIMUAHOAIEOHET

Chỉ còn

130,000

Mua ngay

Nội dung

 • Mục đích: Cung cấp cho giáo viên, chuyên viên Kĩ năng sống các chủ đề giáo dục các em.
  • Các kĩ năng hành trang nghề nghiệp.
  • Các kĩ năng trở thành những nhà quản lý, lãnh đạo tương lai.
  • Thái độ chủ động, tích cực, sẵn sàng đương đầu với những thách thức cuộc sống.
 • Đối tượng:  Giáo viên, Chuyên viên KNS.
 • Số trang:    170 trang
 • Nhà xuất bản: Hồng Đức
 • Nội dung: 10 chủ đề gồm:
  • Bài 1: Kĩ năng tạo dựng, phát triển mối quan hệ thăng tiến sự nghiệp
  • Bài 2: Kĩ năng xây dựng thương hiệu cá nhân
  • Bài 3: Kĩ năng vượt qua thất bại
  • Bài 4: Kĩ năng linh hoạt trong tổ chức
  • Bài 5: Kĩ năng chọn lựa, đầu tư cho sự nghiệp, đón đầu xu hướng
  • Bài 6: Chuẩn bị hành trang nghề nghiệp
  • Bài 7: Tìm hiểu về vai trò, chức năng, kĩ năng của nhà quản lý trong tổ chức
  • Bài 8: Kĩ năng tạo ảnh hưởng lên người khác
  • Bài 9: Kĩ năng lãnh đạo
  • Bài 10: Kĩ năng ứng phó với khủng hoảng tuổi mới lớn