giao hàng trong 24 giờ
trả lời trong vòng 1 giờ
Theo dõi:

Phương pháp & Kĩ năng tổ chức hoạt động trải nghiệm

195,000

Nhập mã

TIKIMUAHOAIEOHET

Chỉ còn

195,000

Mua ngay

Nội dung

 • Mục đích: Cung cấp cho người đọc 
  • Kiến thức tổng quát về hoạt động trải nghiệm.
  • Các Phương pháp huấn luyện trải nghiệm.
  • Các Kĩ năng cần thiết tổ chức hoạt động trải nghiệm thành công.
  • Kĩ năng thiết kế một chương trình huấn luyện trải nghiệm.
  • Một số chương trình huấn luyện trải nghiệm mẫu.
 • Đối tượng:  Trường học các cấp; Giáo viên dạy hoạt động trải nghiệm.
 • Số trang:    330 trang
 • Nhà xuất bản: ĐHSP
 • Nội dung:
  • Chương 1: Những vấn đề chung về tổ chức hoạt động trải nghiệm.
  • Chương 2: Một số yêu cầu & công việc chuẩn bị cho việc tổ chức hoạt động trải nghiệm.
  • Chương 3: Các Phương pháp giáo dục trải nghiệm.
  • Chương 4: Các Kĩ năng cần thiết tổ chức hoạt động trải nghiệm thành công.
  • Chương 5: Kĩ năng Thiết kế chương trình trải nghiệm & Biên soạn giáo án hoạt động trải nghiệm (theo sách giáo khoa ).
  • Chương 6: Một số hoạt động trải nghiệm mẫu.
  • Tham khảo Chương trinh khung huấn luyện trải nghiệm các cấp lớp theo thông tư 32/2018 của Bộ GDĐT.