giao hàng trong 24 giờ
trả lời trong vòng 1 giờ
Theo dõi:

2- Các khóa đào tạo Giảng viên Chuyên nghiệp

PHƯƠNG PHÁP & KĨ NĂNG GIẢNG DẠY HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM – HƯỚNG NGHIỆP-GV

Mục đích: Nhằm trang bị cho giáo viên, BGH: kiến thức, Kỹ năng, các phương pháp giáo dục trải nghiệm; Giúp GV biết tự biên soạn giáo án trải nghiệm, tự thiết kế hoạt động trải nghiệm, Giáo viên biết cách tổ chức hoạt động trải nghiệm ngoài trời.

 • Đối tượng: giáo viên, BGH.
 • Thời lượng học: 2 tháng
 • Thời lượng Online: 2 tháng
 • Giảng viên: TS. Bùi Văn Trực

Giá tiền: 650,000 đ 450,000 đ

PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY KỸ NĂNG SỐNG-GV

Mục đích: Nhằm trang bị cho giáo viên, chuyên viên huấn luyện kỹ năng sống: kiến thức, Kỹ năng, phương pháp giảng dạy kỹ năng sống; giúp họ tổ chức thành công bài kỹ năng sông; biết chủ động thiết kế bài giảng nhằm gia tăng hiệu quả giờ học.

 • Đối tượng: giáo viên, BGH; chuyên viên KNS.
 • Thời lượng học: 3 tháng
 • Thời lượng Online: 3 tháng
 • Giáo viên: TS. Bùi Văn Trực

Giá tiền: 1,250,000 đ 650,000 đ

Chuyên đề : PP GIÁO DỤC KNS TRONG TIẾT SINH HOẠT SÂN CỜ-GV

Mục đích: Cung cấp kiến thức, kỹ năng, phương pháp giảng dạy kỹ năng sống, giúp họ tổ chức thành công tiết sinh hoạt kỹ năng sống sân cờ, giáo dục kỹ năng sống, tạo bầu khí vui tươi và dẫn dắt hoc sinh vào tuần học mới đầy năng lượng.

 • Đối tượng: giáo viên, BGH ; chuyên viên KNS.
 • Thời lượng học : 3 tháng
 • Thời lượng Online: 3 tháng
 • Giáo viên: TS. Bùi Văn Trực

Giá tiền: 1,250,000 đ 650,000 đ

Chuyên đề : TRÒ CHƠI KỸ NĂNG SỐNG-GV

Mục đích: Giúp học viên hiểu thế nào là trò chơi KNS; biết cách chọn lựa trò chơi kỹ năng sống, nắm bắt kỹ năng tổ chức trò chơi kỹ năng sống, Biết dẫn dắt học sinh đến giá trị giáo dục của trò chơi.

 • Đối tượng: giáo viên, TPT, chuyên viên KNS
 • Thời lượng học: 3 tháng
 • Thời lượng Online: 3 tháng
 • Giảng viên: TS. Bùi Văn Trực

Giá tiền: 750,000 đ 450,000 đ

Chuyên đề : ĐỔI MỚI TIẾT SINH HOẠT CHỦ NHIỆM VỚI KỸ NĂNG SỐNG-GV

Mục đích: Trang bị cho người học : kiến thức, kỹ năng, phương pháp giáo dục kỹ năng sống trong tiết chủ nhiệm, biến tiết chủ nhiệm thực sự là một buổi vui tươi, mang lại giá trị thiết thực cho học sinh.

 • Đối tượng: giáo viên CN, BGH; Chuyên viên KNS
 • Thời lượng học: 3 tháng
 • Thời lượng Online: 3 tháng
 • Giảng viên: TS. Bùi Văn Trực

Giá tiền: 1,000,000 đ 550,000 đ

Chuyên đề : PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY KNS CHO TRẺ MẦM NON-GV

Mục đích: Giúp học viên nắm rõ cách thức tổ chức một bài học KNS cho trẻ mầm non; nắm vững các phương pháp giáo dục KNS cho trẻ mầm non; biết thiết kế bài học KNS cho trẻ mầm non hiệu quả.

 • Đối tượng: giáo viên, BGH; Chuyên viên KNS
 • Thời lượng học: 3 tháng
 • Thời lượng Online: 3 tháng
 • Giảng viên: TS. Bùi Văn Trực

Giá tiền: 1,250,000 đ 650,000 đ

Chuyên đề : QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG KỸ NĂNG SỐNG TRONG TRƯỜNG HỌC-GV

Mục đích: Giúp học viên nắm rõ cách tổ chức các hoạt động kỹ năng sống trong trường học; chọn lựa mô hình hoạt động KNS phù hợp. Xây dựng kế hoạch giáo dục kỹ năng sống hiệu quả.

 • Đối tượng: giáo viên; TPT, chuyên viên KNS.
 • Thời lượng học: 3 tháng
 • Thời lượng Online: 3 tháng
 • Giảng viên: TS. Bùi Văn Trực

Giá tiền: 1,000,000 đ

Chuyên đề : KỸ NĂNG KỂ CHUYỆN KỸ NĂNG SỐNG-GV

Mục đch: Trang bị cho học viên kỹ năng kể chuyện kỹ năng sống; dẫn dắt trẻ đến các giá trị giáo dục xuyên qua câu chuyện kỹ năng sống, biết cách chọn lựa, và vận dụng câu chuyện vào bài học KNS.

 • Đối tượng: giáo viên, BGH; Chuyên viên KNS
 • Thời lượng học : 3 tháng
 • Thời lượng Online: 3 tháng
 • Giảng viên: TS. Bùi Văn Trực

Giá tiền: 750,000 đ 450,000 đ

Chuyên đề : TRẢI NGHIỆM SÁNG TẠO TRONG GD KỸ NĂNG SỐNG-GV

Mục đích: giúp học viên hiểu được thế nào là trải nghiệm kỹ năng sống, học viên biết cách tổ chức hoạt động trải nghiệm kỹ năng sống; cách rút ra bài học giáo dục từ hoạt động trải nghiệm.

 • Đối tượng: giáo viên, chuyên viên KNS.
 • Thời lượng học : 3 tháng
 • Thời lượng Online: 3 tháng
 • Giảng viên: TS. Bùi Văn Trực

Giá tiền: 1,000,000 đ 650,000 đ

HƯỚNG DẪN MUA KHOÁ HỌC ONLINE

Cảm ơn quý khách hàng đã quan tâm đến các sản phẩm, dịch vụ của Trung tâm kỹ năng sống Phù Sa Đỏ.
Chúng tôi hân hạnh giới thiệu quy trình mua và sử dụng khóa học kỹ năng sống online như sau:

Bước 1: Đến Trang Khóa học

Bước 2: Tìm hiểu & chọn khóa học

Bước 3: Mua khóa học

Bước 4: Xác nhận đơn hàng

Bước 5: Nhận Đơn hàng để thanh toán

Đến Trang Khóa học

Tại màn hình chính, bạn đến trang “Khóa học”. Tại đây bạn sẽ thấy các khóa học cho từng nhóm đối tượng như:

 – Khóa học dành cho Mầm Non.

 – Khóa học dành cho Tiểu học.

 – Khóa học dành cho Trung học.

 – Khóa học dành cho Giáo viên …..

Bạn Quan tâm đến khóa học của đối tượng nào, đưa con trỏ đến khu vực đó và bấm chọn để xem chi tiết.


Chọn khóa học

Tìm hiểu & chọn khóa học

 

Trên màn hình sẽ xuất hiện rất nhiều khóa học với các thông tin tổng quát về khóa học như sau:

 – Tên chuyên đề khóa học

 – Mục tiêu khóa học

 – Đối tượng khóa học

 – Giảng viên

 – Học phí ………..

Các bạn quan tâm đến khóa học nào, có thể đưa con trỏ đến và Click chọn để vào xem nội dung chi tiết.


Mua khóa học

 

Trang sẽ giới thiệu tổng quát về khóa học và cung cấp cho bạn rất nhiều thông tin chi tiết như :

 – Mục tiêu khóa học.

 – Cấu trúc tổng quát về khóa học

 – Giới thiệu khóa học

 – Nội dung khóa học.

 – Số tiền phải thanh toán.

 – Hình thức thanh toán …..

Bạn muốn mua khóa học, đưa con trỏ đến mục “MUA HÀNG” và bấm chọn để thực hiện giao địch.


Xác nhận đơn hàng

 

Trang xác nhận thanh toán sẽ đưa ra bảng thông báo xác nhận đơn hàng (xem FORM) bao gồm:

 

 – Tên đơn hàng

 – Thời gian học

 – Email của bạn

 – Tổng số tiền phải thanh toán:

 

Bạn kiểm tra thông tin về đơn hàng (khoá học) và xác nhận việc mua khóa học bằng cách bấm chọn “Tiến Hành Thanh toán” để sang trang kế tiếp.


Đăng ký tham gia

Nhận Đơn hàng để thanh toán

 

Trang Đơn hàng đã nhận sẽ cung cấp cho khách hàng mua hàng các thông tin chi tiết về khóa học, để tiến hành thành toán như:

 – Tên khóa học

 – Thời gian.

 – Giá tiền.

 – Hình thức thanh toán

 – Các kênh thanh toán

Quy khách hàng kiểm tra kỹ nội dung và thực các thủ tục thanh toán để nhận mã kích hoạt khóa học.