giao hàng trong 24 giờ
trả lời trong vòng 1 giờ
Theo dõi:

Đây là diễn đàn Phù sa đỏ Online

Answered Closed
0
0
  1. Đào tạo , bồi dưỡng giáo viên: cung cấp cho giáo viên kiến thức, kỹ năng, phương pháp giảng dạy kỹ năng sống, chuẩn bị họ thành những nhà giáo dục mang những hoài bão khát vọng cống hiến cho thế hệ trẻ những giá trị tốt lành.
  2. Giáo dục học sinh: Với vai trò như người bạn dẫn đường, nhà giáo dục, Phù Sa Đỏ thực hiện vai trò giáo dục học sinh những giá trị tốt đep, giúp các em rèn luyện lương tâm ngay chính, khát vọng vươn cao trong cuộc sống.
  3. Cung cấp sách, giáo trình, học cụ kỹ năng sống: Song hành việc giáo dục, Phù Sa Đỏ còn như người hỗ trợ giúp giáo viên, các nhà giáo dục, các em học sinh nhưng nguồn tài liệu, sách, học cụ cho việc giáo dục kỹ năng sống.
  • You must to post comments
Best Answer
0
0

test diễn đàn

  • Nguyễn Văn X
    chào Phù Sa Đỏ khi nào thì có khóa tập huấn mới??
  • You must to post comments
Showing 1 result