giao hàng trong 24 giờ
trả lời trong vòng 1 giờ
Theo dõi:

Sách giáo dục

Giáo dục trẻ bằng phương pháp dự phòng – tập 1

 • Mục đích:
  • Cung cấp cho giáo viên, phụ huynh 20 chủ đề bàn về các biện pháp giáo dục dự phòng thông qua việc xây dựng mối quan hệ thân tình với trẻ.
  • Bằng giáo dục dự phòng, giáo viên và phụ huynh sẽ biết cách giúp con em mình ngăn ngừa, ứng phó hiệu quả với những vấn nạn xã hội.
 • Đối tượng:  Giáo viên, phụ huynh, quản lý học sinh.
 • Số trang:    212 trang
 • Nhà xuất bản: Hồng Đức, năm 2018

50,000

Mua ngay

Giáo dục trẻ bằng phương pháp dự phòng – tập 2

 • Mục đích:
  • Cung cấp cho giáo viên, phụ huynh 20 chủ đề; hướng dẫn phụ huynh và giáo viên cách em tập luyện thói quen tốt và giáo dục đức tính tốt cho các em.
  • Từ đó giúp các em tự biết chọn lựa cho mình những điều tốt, làm những việc tốt, biết cách giáo dục những đức tính và thói quen tốt trong cuộc sống.
 • Đối tượng:  Giáo viên, phụ huynh, quản lý học sinh.
 • Số trang:    216 trang
 • Nhà xuất bản: Hồng đức, năm 2018

50,000

Mua ngay

Giáo dục trẻ bằng phương pháp dự phòng – tập 3

 • Mục đích:
  • Cung cấp cho phụ huynh, giáo viên các biện pháp, giáo dục trẻ biết cách phòng ngừa, ứng phó với các tác động của tệ nạn, cám dỗ trong cuộc sống
  • Giúp giáo viên, phụ huynh biết chuẩn bị cho trẻ biết trước những hệ quả của những cám dỗ, giúp trẻ hình thành cách ứng phó với những tác động của cám dỗ và lôi kéo của tệ nạn xã hội
 • Đối tượng:  Giáo viên, phu huynh, quản lý học sinh.
 • Số trang:    244 trang
 • Nhà xuất bản: Hồng đức, năm 2018

50,000

Mua ngay