giao hàng trong 24 giờ
trả lời trong vòng 1 giờ
Theo dõi:

Chuyện 35: Mưu trí của Hồ ly (Cáo)

25 Tháng Mười, 2020

Chuyện 35: Mưu trí của Hồ ly (Cáo)

 

 

Cọp rừng là loài quái ác, đi đến đâu muôn thú đều sợ. Một con Cọp rừng bắt được con Hồ Ly (cáo). Hồ Ly tinh khôn liền dọa:

– Nè, anh không được đụng đến tôi, Thượng đế cử tôi xuống khu rừng này để thống soái muôn loài. Anh chạm đến chân lông tôi là phạm thượng đấy! Nếu không tin lời tôi thì hai ta có thể làm thử nghiệm xem muôn thú sợ cái uy của tôi hay cái uy của anh thì biết. Chúng ra sẽ đi một vòng trong khu rừng, tôi đi trước, anh theo sau bảo vệ tôi thì anh sẽ rõ.

Cọp nghe Hồ Ly nói có lý, thử một phen coi nó nói thiệt hay láo. Thế là Hồ Ly đi trước, Cọp theo sau vào rừng, đi đến đâu muôn thú hoảng sợ bỏ chạy ráo!

Muôn thú bỏ trốn, Cọp vẫn không biết rằng vì chúng sợ mình, lại cứ nghĩ chúng sợ Hồ Ly mà chạy. Vậy là Hồ Ly thoát chết.

 

Các bạn thân mến!

Câu chuyện muốn nói với ta rằng, với những kẻ gian ác ta cần dụng mưu khi đối mặt.