Mục đích:
– Giáo dục các cháu mầm non những kỹ năng sống nền tảng đầu đời, giúp các cháu biết tự chăm sóc bản thân, biết phòng ngừa những rủi ro trong cuộc sống, biết bắt đầu các mối quan hệ đầu đời tại trường, lớp……

Hợp tác-Chuyển Giao chương trình

1, Làm thế nào để biết các khoá học của kỹ năng sống online

Trả lời:

 

2. Làm thế nằo để mua khoá học?

Trả lời:

 

3. Làm thế nào để sử dụng các khoá học ?

Trả lời:

 

 

4. Trung tâm KNS Online có những hình thức thanh toán nào? Làm thế nào để thanh toán? mức phí thanh toán ra sao?

Trả lời:

 

 

5. Khoá học kỹ năng sống dành cho những ai?

Trả lời:

 

 

6. Thời gian học cho mỗi khoá là bao lâu?

Trả lời:

 

 

7. Hết thời gian online mà chưa học xong thì phải làm thế nào?

Trả lời: