Mục đích:
– Cung cấp cho phụ huynh 5 chủ đề kỹ năng sống quan trọng rèn kỹ năng sống cho bé tại gia đình.
– Cung cấp cho phụ huynh và các bé phương pháp, cách thức rèn luyện kỹ năng sống, từ đó hình thành thói quen rèn các kỹ năng sống khác cho bé sau này.

Chương trình Quà tặng: 5 tuần lễ cùng con rèn kỹ năng sống tại nhà
1 đ
Giới thiệu

Mục đích:

  • Cung cấp cho phụ huynh 5 chủ đề kỹ năng sống quan trọng rèn kỹ năng sống cho bé tại gia đình.
  • Cung cấp cho phụ huynh và các bé phương pháp, cách thức rèn luyện kỹ năng sống, từ đó hình thành thói quen rèn các kỹ năng sống khác cho bé sau này.

Nội dung:

  1. Chủ đề 1: Bé giúp mẹ dọn bàn ăn .
  2. Chủ đề 2: Bé lễ phép khi nói chuyện
  3. Chủ đề 3: Bé giúp mẹ quét nhà, dọn dẹp nhà cửa
  4. Chủ đề 4: Bé nhớ tên và gọi tên bạn cách thân mật.
  5. Chủ đề 5: Bé tập kể chuyện trước đám đông để rèn kỹ năng trình bày.
Nội dung khóa học

Phần mở đầu: Giới thiệu- Sự phối hợp giữa Giáo viên- Bé - Cha mẹ trong chương trình

Thời gian

Bài 1: Bé giúp mẹ dọn bàn ăn

Thời gian

Bài 2: Bé lễ phép khi nói chuyện

Thời gian

Bài 3: Bé giúp mẹ quét nhà, dọn dẹp nhà cửa

Thời gian

Bài 4: Bé nhớ tên và gọi tên bạn cách thân mật

Thời gian

Bài 5: Bé tập kể chuyện trước đám đông để rèn kỹ năng trình bày

Thời gian

Tài liệu khóa học

Thời gian