Bộ Giáo án kỹ năng sống cho học sinh lớp 10

Mục đích:
– Chương trình nhằm giao dục các em ý thức trách nhiệm xã hội của mình
– Trang bị cho các em kiến thức để các em bảo vệ bản thân trước những cám dỗ cuộc sống.
– Giáo dục các em ý thức bổn phận của mình, những phần đóng góp của mình trong gia đình, xã hội

Nội dung khoá học

Nội dung bài học đã bị khóa

Nếu bạn đã đăng ký khoá học này, Bạn cần đăng nhập.