Mục đích:
– Giáo dục các cháu mầm non những kỹ năng sống nền tảng đầu đời, giúp các cháu biết tự chăm sóc bản thân, biết phòng ngừa những rủi ro trong cuộc sống, biết bắt đầu các mối quan hệ đầu đời tại trường, lớp……

Thông tin giáo viên

Bộ Giáo án kỹ năng sống cho trẻ khối Chồi

Đánh giá của học viên

Thông tin chung