Mục đích: Nhằm hình thành cho học sinh thói quen tích cực, xây dựng tương quan với trường, lớp, thầy cô, bạn bè; giáo dục ý thức về ý thức gia đình, cộng đồng, có những hành động nho nhỏ góp phần xây dựng gia đình, cộng đồng

Bộ giáo án 1 : Hoạt động trải nghiệm, HN – theo chủ đề ( Sách Cánh Diều)-TiH1
300,000 đ
Giới thiệu

Quý thầy cô, các bạn thân mến

  • Môn hoạt động trải nghiệm là môn học bắt buộc trong chương trình giáo dục phổ thông mới 2018
  • Mục tiêu của chương trình hoạt động trải nghiệm cho tiểu học nhằm hình thành cho học sinh thói quen tích cực trong cuộc sống hằng ngày, chăm chỉ lao động; thực hiện trách nhiệm của người học sinh ở nhà, ở trường và địa phương; biết tự đánh giá và tự điều chỉnh bản thân; hình thành những hành vi giao tiếp, ứng xử có văn hoá; có ý thức hợp tác nhóm và hình thành được năng lực giải quyết vấn đề.
  • Cụ thể mục tiêu chương trình hoạt động trải nghiệm 1 nhằm giáo dục HS nhận biết những điều cơ bản về bản thân, về những người bạn học của các em
  • Giáo dục các em ý thức trách nhiệm hằng ngày của các em tại trường lớp, tại gia đình, qua đó giúp các em rèn luyện những thói quen căn bản như gọn gàng, ngăn nắp trật tự, .. trong gia đình
  • Giúp các em biết cách thiết lập mối quan hệ bè bạn, thầy cô, xây dựng quan hệ tốt đẹp là tiền đề cho việc các em xấy dựng quan hệ rộng lớn hơn.
  • Giáo dục các em ý thức sự tương quan của các em với quê hương, đất nước; giúp các em lòng tự hào về quê hương, đất nước, có những hành động nhỏ góp phần trong việc xây dựng hình ảnh đẹp về quê hương đất nước.
Nội dung khóa học

Phần mở đầu

Thời gian

Đánh giá cuối khoá

Thời gian