Mục đích: Tạo được hình ảnh vui vẻ, thân thiện, giao tiếp phù hợp với thầy cô, bạn bè; Biết phòng tránh nguy cơ bắt cóc, bị lạc; Biết tự phục vụ chăm sóc bản thân, ngăn nắp gọn gàng; Thể hiện quan tâm, chăm sóc, biết ơn đến các thành viên gia đình.

Bộ giáo án 2 : Hoạt động trải nghiệm, HN – theo chủ đề ( Sách Cánh Diều)-TiH2
300,000 đ
Giới thiệu

Qúy thầy cô, các bạn thân mến

  • Môn hoạt động trải nghiệm là môn học bắt buộc trong chương trình giáo dục phổ thông mới 2018
  • Mục tiêu của chương trình hoạt động trải nghiệm cho tiểu học nhằm hình thành cho học sinh thói quen tích cực trong cuộc sống hằng ngày, chăm chỉ lao động; thực hiện trách nhiệm của người học sinh ở nhà, ở trường và địa phương; biết tự đánh giá và tự điều chỉnh bản thân; hình thành những hành vi giao tiếp, ứng xử có văn hoá; có ý thức hợp tác nhóm và hình thành được năng lực giải quyết vấn đề. Cụ thể mục tiêu chương trình hoạt động trải nghiệm 2
  • Tạo được hình ảnh vui vẻ thân thiện, nói những lời giao tiếp phù hợp với thầy cô, bạn bè
  • Nhận biết và thực hiện những việc phòng tránh nguy cơ bắt cóc, bị lạc
  • Biết thể hiện lòng biết ơn thầy cô, thể hiện tình bạn, tạo được quan hệ gần gũi thân thiện với bạn bè trong cộng đồng
  • Nhận biết được những nét đẹp truyền thống quê em, tham gia tích cực vào một số hoạt động cộng đồng
  • Thực hiện được một số công việc tự phục vụ chăm sóc bản thân, ngăn nắp gọn gàng
  • Thể hiện quan tâm, chăm sóc, biết ơn đến các thành viên gia đình
  • Thực hiện được việc làm để chăm sóc, bảo vệ cảnh quan, giữ gìn vệ sinh môi trường cảnh quan của trường, lớp
Nội dung khóa học

Phần mở đầu

Thời gian

Đánh giá cuối khoá

Thời gian