Mục đích: Nhằm giáo dục các em về giá trị truyền thống và khơi gợi tự hào về truyền thống ở: trường, địa phương; Giáo dục các em ý thức bảo vệ, chăm sóc bản thân; ý thức trách nhiệm với gia đình, yêu quý thiên nhiên, bảo vệ cuộc sống xanh.

Bộ giáo án 3 : Hoạt động trải nghiệm, HN – theo chủ đề ( Sách Cánh Diều)-TiH3
300,000 đ
Giới thiệu

Quý thầy cô và các bạn thân mến

  • Môn hoạt động trải nghiệm là môn học bắt buộc trong chương trình giáo dục phổ thông mới 2018
  • Mục tiêu của chương trình hoạt động trải nghiệm cho tiểu học nhằm hình thành cho học sinh thói quen tích cực trong cuộc sống hằng ngày, chăm chỉ lao động; thực hiện trách nhiệm của người học sinh ở nhà, ở trường và địa phương; biết tự đánh giá và tự điều chỉnh bản thân; hình thành những hành vi giao tiếp, ứng xử có văn hoá; có ý thức hợp tác nhóm và hình thành được năng lực giải quyết vấn đề.
  • Cụ thể, mục tiêu chương trình hoạt động trải nghiệm 3 nhằm:
  • Giúp các em hiễu về các giá trị truyền thống của trường, lớp, tình thầy cô, tình bạn,
  • Giúp các em nhận biết và yêu quý các truyền thống tại quê hương mình
  • Giáo dục cho các em những vấn đề cơ bản trong việc bảo vệ bản thân, an toàn trong việc ăn, uống
  • Dạy các em hiểu về sự tiết kiệm chi tiêu, và chia sẽ với gia đình trong việc tiết kiệm chi tiêu hằng ngày
  • Giáo dục cho các em biết yêu quý thiên nhiên, yêu quý môi trường xanh, biết gìn giữ bảo vệ tài nguyên môi trường sống
  • ….  
Nội dung khóa học

Phần mở đầu

Thời gian

Đánh giá cuối khoá

Thời gian