giao hàng trong 24 giờ
trả lời trong vòng 1 giờ
Theo dõi:

Phù Sa Đỏ khai trương Chi nhánh Kỹ năng sống ủy nhiệm tại Tỉnh Cà Mau

3 Tháng Sáu, 2020

Phù Sa Đỏ khai trương Chi nhánh Kỹ năng sống ủy nhiệm tại Tỉnh Cà Mau

 

Ngày 01/06/2020, Trung tâm Kỹ năng sống Phù Sa Đỏ Tp.HCM phối hợp với Trung tâm kỹ năng sống Cà Mau khai trương hoạt động Chi nhánh Kỹ năng sống ủy nhiệm tại tỉnh Cà Mau

Các hoạt động bao gồm:

1- Cung cấp chương trình đào tạo kỹ năng sống Online cho Mầm non, Tiểu học, Trung học; Giáo viên; phụ huynh, người trưởng thành.

2- Tổ chức hội thảo, tư vấn cho cha mẹ, nhà giáo dục về giáo dục kỹ năng sống.

3- Chuyển giao chương trình, giáo trình giảng dạy kỹ năng sống.

4- Cung cấp Sách, thiết bị giảng dạy kỹ năng sống.

Địa điểm hoạt động : ….

Trưởng Đại diện: Ms…..