Mục đích: Hướng dẫn cho GV cách tổ chức bài học KNS dưới sân cờ “Nhận ra dấu chỉ cảu tình thương & đáp trả”; cung cấp cho GV phương pháp giảng dạy bài KNS Sân cờ giúp GV tổ chức thành công bài học

Hướng dẫn tổ chức KNS sân cờ: Nhận ra dấu chỉ của tình thương & đáp trả tình thương bằng hành động- GV
100,000 đ
Giới thiệu

Giới thiệu chủ đề:

Các em thân mến, tình thương là điều thiêng liêng và cao quí, làm cho con người cũng như mọi sinh vật gắn kết và giao hòa với nhau. Đạo Phật cũng dạy rằng, con người phải cố gắng sống tốt, sống thiện lành với tình thương yêu chân thật và rộng lớn đối với mọi người, mọi vật. Nếu mình sống tốt, thiện lành với mọi người, thì một cách tự nhiên, mọi người cũng sẽ sống tốt và thiện lành đối với mình.

Đáp trả tình thương không chỉ là bổn phận và trách nhiệm của con cái đối với cha mẹ, học trò với thầy cô mà còn là của tất cả mọi người với nhau. Tình thương sẽ có giá trị bội phần nếu được thể hiện bằng một cử chỉ, một hành động hay một việc làm cụ thể. “Ai cũng tự nhiên cảm thấy rằng tất cả những tình cảm tốt đẹp trên thế giới này không giá trị bằng một hành động yêu thương”(Jamé Russel ).

Nhận ra và đáp trả tình thương bằng hành động có ý nghĩa lớn lao đối với mỗi người, là đánh dấu việc chúng ta đang dần trưởng thành hơn trong nhân cách. Chúng ta cùng nhau tìm hiểu chủ đề: “Nhận ra dấu chỉ của tình thương và đáp trả tình thương bằng hành động”.

Mục đích:

  •  Giúp các em nhận ra dấu chỉ tình thương nơi ông bà, cha mẹ, thầy cô, bạn bè.
  • Giáo dục các em biết đáp trả tình thương yêu của mọi người dành cho mình.
  • Dạy các em hiểu rằng, tình thương cần được đáp trả bằng tình thương và hành động.
  • Gợi ý một vài hành động cụ thể đáp trả tình thương.

Ý chính trong bài:

  1. Những hành động tình thương đều được mọi người mong đợi.
  2. Nhận ra dấu chỉ của tình thương.
  3. Cách thức nào có thể đáp trả tình thương?