Mục đích: Hướng dẫn cho GV cách tổ chức bài học kỹ năng sống dưới sân cờ “Học sinh ứng phó với bắt nạt”; cung cấp cho GV phương pháp giảng dạy bài KNS Sân cờ giúp GV tổ chức thành công bài học “Học sinh ứng phó với bắt nạt”.

Hướng dẫn tổ chức KNS sân cờ: Học sinh ứng phó với Bắt nạt- GV
100,000 đ
Giới thiệu

Giới thiệu chủ đề:

Các em thân mến, vấn đề bạo lực học đường xảy ra khá nhiều. Ở học sinh cấp 1, vấn đề về bạo lực thường xảy ra ở tình trạng bắt nạt bạn. Tuy nhiên, nó gây nên những ảnh hưởng nghiêm trọng.

Trong buổi sinh hoạt hôm nay, chúng ta cùng nhau nhìn đến những tác hại của bắt nạt, những ảnh hưởng của nó đến học tập,… Từ đó mỗi người có thái độ đúng đắn với tình trạng bắt nạt.

Thầy/cô mời các em cùng bắt đầu đi vào chủ đề: “HỌC SINH ỨNG PHÓ VỚI TÌNH TRẠNG BẮT NẠT”.

Mục đích:

  •  Giúp học sinh nhận ra những tác hại của bắt nạt.
  • Giúp học sinh nhận diện những hành vi bắt nạt.
  • Giáo dục học sinh hiểu rằng: hành vi bắt nạt bạn là xấu và đáng bị phê phán, đi ngược lại với giá trị tôn trọng.
  • Giáo dục học sinh biết tôn trọng bạn, quý trọng tình bạn giúp đỡ, chia sẻ, cảm thông, bênh vực những bạn yếu đuối.

Ý chính trong bài:

  1. Những tác hại của bắt nạt
  2. Những hành vi nào bị xem là bắt nạt?
  3. Ai là đối tượng dễ bị bắt nạt?
  4. Những cách thức nào ứng phó với tình trạng bắt nạt?
  5. Học sinh cần có thái độ thế nào với những hành vi bắt nạt?