Mục đích: Nhằm cung cấp cho học viên kến thức, kỹ năng giảng dạy chuyên đề kỹ năng sống:”Học sinh phòng chống xâm hại tình dục; Giúp học viên biết cách tổ chức, biết vận dụng các phương pháp giảng dạy để giáo dục học sinh thành công.

Hướng dẫn tổ chức KNS sân cờ: Học sinh phòng chống xâm hại tình dục- GV
100,000 đ
Giới thiệu

Giới thiệu chủ đề:

Các em thân mến! qua thông tin báo chí, xung quanh các em có rất nhiều đối tượng nguy hiểm rình rập các em với những mục đích xấu: bắt cóc, tống tiền. cướp của; hảm hiếp, xâm hại tình dục,…. Hôm nay chúng ta tìm hiểu về chủ đê: Học sinh ứng phó với sự xâm hại tình dục trẻ em.

Mục đích:

  • Giúp học sinh ý thức về những nguy hiểm, tác hại của hành vi xâm hại tình dục 
  • Cung cấp cho học sinh một số hiểu biết về bản thân để phòng tránh.
  • Trang bị cho học sinh kỹ năng nhận biết và kỹ năng ứng phó với xâm hại tình dục. 

Ý chính trong bài:

  1. Thế nào là hành vi xâm hại tình dục trẻ em?
  2. Trẻ em không cho người lạ đụng chạm vào những vị trí nào trên thân thể?
  3. Nhận biết thủ đoạn của kẻ xâm hại tình dục trẻ em.
  4. Học sinh ứng phó với xâm hại tình dục trẻ em.